Puu on sataprosenttisesti uusiutuva ja ominaisuuksiltaan mitä parhain rakennusmateriaali: eristävä, luja, lämpöä varaava, hengittävä, kotimainen. 

Puu on uusiutuva, kestävä ja monipuoliset rakennustekniset ominaisuudet omaava luonnonmukainen rakennusaine. Puu eristää ja varaa lämpöä, ja on samaan aikaan sekä luja että helposti työstettävä materiaali. Puu on myös ekologinen; se kuluttaa selvästi vähemmän energia- ja luonnonvaroja sekä tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin betoni tai teräs. Rakentajalle puu tarjoaa lujan, helposti työstettävän materiaalin, joka on sekä ekologisesti, esteettisesti että taloudellisesti erinomainen - kunhan sitä käytetään oikein. Puun rakenne ja ominaisuudet kannattaakin oppia tuntemaan ja huomioimaan rakenteita ja rakennusta suunniteltaessa.

Puun hyvät ominaisuudet säilyvät puutuotteissa. Puutuotteet hillitsevät paremmin ilmastonmuutosta, sillä niissä puun sitoma hiili varastoituu jopa useiksi sadoiksi vuosiksi. Puutuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat myös pienempiä kuin muilla rakennusaineilla. Rakennusta purettaessa puupohjaiset rakennusjätteet voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suomen Tuulileijonan huokoiset levyt valmistetaan jo 40 vuoden kokemuksella puhtaasti puupurusta ja -hakkeesta, modernin rakentamisen vaatimukset täyttäen.