Suurin osa (55 – 70 %) kasvihuoneilmiön kiihtymisestä ja ilmaston lämpenemisestä johtuu hiilidioksidista. Varovaisimpienkin arvioiden mukaan sen määrä kasvaa 0,5 prosenttia vuodessa, jolloin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuisi vuoteen 2100 mennessä.

Vähintään 60 prosenttia ilmastonmuutoksesta johtuu ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Suurin päästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö, joka aiheuttaa noin kuuden miljardin tonnin vuosittaiset hiilipäästöt. Pelkästään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pitäminen nykyisellään vaatisi yli 40 prosentin päästöjen vähennykset. Noin 85 prosenttia tarvitsemastamme energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta voidaan pienentää kahdella eri tavalla: vähentämällä päästöjä tai poistamalla ja varastoimalla hiilidioksidia. Puu materiaalina on ainutlaatuinen, sillä se kykenee molempiin.

Puun käyttö vähentää päästöjä merkittävästi

  • Puun tuotanto ja jalostus on erittäin energiatehokasta, joten puutuotteiden hiilijalanjälki on vähäinen.
  • Puulla voidaan lisäksi usein korvata teräs, alumiini, betoni tai muovi, joiden valmistus vaatii runsaasti energiaa.
  • Jokainen muita rakennusmateriaaleja korvaava puukuutiometri vähentää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 1,1 tonnia.
  • Puu eristää tehokkaasti ja se on erittäin energiatehokas rakennusmateriaali.  Puu on 15 kertaa tehokkaampi kuin betoni, 400 tehokkaampi kuin teräs ja 1770 kertaa tehokkaampi kuin alumiini.
  • Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata uusiutuvalla energialla. Kun puutuote ei enää sovellu uusiokäyttöön tai kierrätykseen, se voidaan polttaa energiaksi. Palamisessa syntynyt hiilidioksidin määrä on korkeintaan sama kuin aiemmin varastoitu, joten puun polttaminen on hiilineutraalia.