Ihminen tuottaa joka vuosi 7 900 miljoonaa tonnia hiiltä ilmakehään. Luonnon hiilinielut sitovat tästä määrästä vain hieman yli puolet, joten päästövähennysten ohella meidän pitäisi pystyä myös sitomaan tuottamaamme hiiltä. Puutuote on luonnon oma hiilivararasto.

Luonnossa hiili on varastoitunut eri lähteisiin. Kun näistä varastoista vapautetaan hiilidioksidia ilmakehään tavalla tai toisella, tasapainottuu tilanne hiilen sitoutumisella hiilinieluihin kuten biomassaan, meriin ja järviin ja ilmakehään. Tätä prosessia kutsutaan hiilenkierroksi.

Vuotuisesti ihmiskunta tuottaa ilmakehään 7 900 miljoonaa tonnia hiiltä. Hiilinielut sitovat tästä määrästä vain 4 600 miljoonaa tonnia. Vuosittainen lisäys on siis huikeat 3 300 miljoonaa tonnia. Näin suuren määrän tasapainottaminen ei onnistu pelkästään päästöjä vähentämällä, vaan hiiltä on pystyttävä myös sitomaan.

Puu on hiilinielu

  • Yhteyttäessään metsän puut voivat sitoa suuria määriä hiilidioksidia ja varastoivat sen lopulta puuksi. Jokaisessa puukuutiometrissä
  • on noin 0,9 tonnia hiilidioksidia.
  • Hyvin hoidetut ja nopeasti kasvavat talousmetsät ovat luonnonmetsiä tehokkaampia hiilinieluja.

Puutuote on hiilivarasto

  • Talousmetsissä sidottu hiili varastoituu puutuotteissa pitkäksi aikaa ja pysyy poissa ilmakehästä.
  • Puupohjaisten tuotteiden keskimääräinen elinikä vaihtelee sanomalehtien kahdesta kuukaudesta puurakenteiden yli 75 vuoteen.
  • Mitä pitempi elinikä sitä suurempi ympäristöhyöty: korjatun puun käyttöaika pitenee ja korvaavien tuotteiden valmistukseen tarvitaan vähemmän energiaa.
  • Keskiverto puinen omakotitalo sitoo hiiltä perheen kymmenen vuoden autoilun tai 10 etelänloman verran.