Puu on luonnon oma, täysin uusiutuva materiaalipankki.

Puu on uusiutuva luonnonvara ja monikäyttöisyydessään ainutlaatuinen; puusta saadaan rakennusmateriaalin lisäksi mm. biokemikaaleja, paperituotteita, sisustustuotteita, lääketeollisuuden materiaaleja, biopolttoainetta ja bioenergiaa. Puu voidaan käyttää kauttaaltaan ja myös kierrättää kokonaan uusiomateriaalina tai energiantuotannossa. Puutuotteiden elinkaari on pitkä. Uusien puutuotteiden luomisessa ja puun hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana.

Suomessa mahdollisuudet puun hyödyntämiseen ja puuosaamisen edelläkävijyyteen ovat erinomaiset. Meillä on runsaasti metsiä, ja ne kasvavat enemmän ja nopeammin puuta kuin mitä hakkuilla niitä harvennetaan. Edistämällä puun käyttöä rakentamisessa pienennetään rakentamisesta aiheutuvia päästöjä, sillä puutuotteet sitovat ilmakehän hiiltä pitkäksi aikaa. Puu on myös ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali.