Tunnetuimmat ja laajimmin käytetyt metsäsertifiointijärjestelmät ovat PEFC ja FSC.Molemmat järjestelmät edistävät metsien käsittelyn taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristönäkökulmaa, mutta painottavat niitä eri tavoin.

Leijona-tuulensuojalevyt ja perushuokolevyt syntyvät FSC-serifioiduista metsistä - raaka-aineen kulkua voidaan seurata metsästä valmiiksi levyksi saakka.

Skano Group AS:llä on Rainforrest Alliancen myöntämä puun alkuperäketjun hallintasertifikaatti SW-COC-005292 ja FCS -merkin käyttöoikeuslisenssi FSC-C10186. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että levyjen valmistusta seurataan tarkoin metsästä valmiiksi puutuotteeksi asti.

FSC (Forest stewardship Counsil) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Järjestelmä varmistaa puun ja paperin ostajille, että puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.

 FSC -metsäsertifiointijärjestelmän pääperiaatteet ovat:

  • Lakien ja FSC:n periaatteiden noudattaminen
  • Hallinta- ja käyttöoikeudet ja velvollisuudet
  • Alkuperäiskansojen oikeudet
  • Paikallistason yhteydet ja työtekijöiden oikeudet
  • Metsistä saatavat hyödyt
  • Ympäristövaikutukset
  • Hoito- ja käyttösuunnitelma
  • Seuranta ja arviointi
  • Suojeluarvoltaan merkittävien metsien säilyttäminen
  • Viljelymetsät