Puutuotteiden valmistus on energiatehokasta. Skano Group varmistaa omissa levynvalmistusprosesseissaan, että energia käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi.

Skano Group kuitulevytuotteiden valmistuksessa pyritään energiatehokkuuteen kaikilta osin; raaka-aineet ja energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Myös materiaalin kierrätettävyys, mm. tuotteiden energiasisällön hyödynnettävyys, on tärkeää. Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikessa tuote- ja prosessikehittelyssä.