Puu on luonnostaan energiatehokas rakennusaine, sillä se eristää lämpöä mutta on silti hengittävä. Puutalossa puun hyvät ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa, kunhan suunnittelu ja materiaalivalinnat tehdään oikein.

Suomella on pitkät perinteet puurakentamisesta ja puun hyödyntämisestä. Meillä talven ankarat säät on opittu pitämään ulkona hengittävillä, eristävillä  puutaloilla. Jatkuva energiahinnan nousu, asumismukavuusvaatimukset ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen kuitenkin pakottavat panostamaan talojen energiatehokkuuteen; nykyään rakennetaan matalaenergiataloja ja nollaenergiataloja, jotka suunnitellaan energiaa säästäväksi ja jopa tuottavaksi alusta lähtien. 

Puurakentamisessa talon energiatehokkuuteen vaikutetaan pitkälti rakennuksen suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla, esimerkiksi monimutkainen pohjarakenne heikentää energiatehokkuutta, sillä lämmitykseen kuluu enemmän energiaa. Talon vaipan ilmanpitävyys on merkittävimpiä kriteereitä energiatehokkaassa puurakentamisessa, ja monesti juuri siitä löytyy rakennusvirheitä. Kun ilmansulut on asennettu oikein, vedontunnetta ei synny, lämmitysenergian kulutus pysyy kurissa ja ulospäin suuntautuvista ilmavuodoista johtuvat kosteusvauriot vältetään. Puutalossa ilmanpitävyyttä voidaan parantaa vaipan lisäeristyksellä ja vanhassa talossa myös ulkoverhouksen uusimisella. Vaipan ilmanpitävyyden lisäksi puutalossa kannattaa huomioida talon tuulensuojaus ja sen tarkka asennus - energiatehokkaaksi ajatellun talon voi helposti pilata huolimattomalla tuulensuoja-asennuksella.

Leijona-tuulensuojalevyistä Runkoleijona ja Tuulileijona ovat oikeaoppisia tuulensuojalevyjä, joiden rakenne ja ominaisuudet on vuosikymmenten aikana kehitetty vastaamaan nykyrakentamisen tiukimpiakin tuulensuojan lämmöneristävyys-, ilmanläpäisevyys-, päästö-, ja säänkestovaatimuksia. Runkoleijona ja Tuulileijona ovat tuulitiiviitä, mutta silti hengittäviä, ja ne on helppo asentaa. 

Leijona-tuulensuojalevyt soveltuvat niin rintamamiestalon kuin 0-energiatalon tuulensuojaukseen ja lämmöneristykseen.